Coronaprojecten

Wat is Kleinecoronahulp?

Het coronavirus zet de samenleving op z’n kop. We kunnen de deur niet meer goed uit, niet meer bij elkaar op bezoek en boodschappen doen kan een spannende onderneming zijn. Vooral de kwetsbaren in de samenleving kunnen op dit moment wat extra hulp gebruiken.

Gelukkig zien we dat mensen voor elkaar klaar staan. Wil jij ook anderen helpen? Maar heb je daar wat financiële ondersteuning bij nodig? Dan helpen wij jou!

Via deze site kan je bijdrage aanvragen voor je initiatief. Geef aan wat je van plan bent, voor wie en wat je van ons nodig hebt. We geven een bijdrage van maximaal 2.500 euro.

Waarvoor kan je een aanvraag indienen?
 • Eenzaamheid: Kleine initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid. Het gaat dan om buurtinitiatieven die net iets groter zijn dan dat de vrijwilligers zelf kunnen betalen.
 • Voedselvoorziening: Kleine informele voedsel initiatieven die helpen bij voedselvoorziening voor mensen die geen recht hebben op de voedselbank.
 • Ongedocumenteerden, dak en thuislozen, en kwetsbare groepen Kleine initiatieven gericht op ondersteunen bij directe nood.
 • Voorlichtingsactiviteiten  over het virus en vaccinaties voor moeilijk bereikbare groepen mogen ook worden ingediend.
Wie kunnen bij ons terecht?
 • Stichtingen en verenigingen uit heel Nederland die zich richten op de meest kwetsbaren in de samenleving.
 • Groepjes van minimaal 3 (buurt)bewoners.
Wat zijn de criteria?
 • Het plan gaat om het ondersteunen van kwetsbare mensen.
 • Je bent met een stichting of vereniging of een groepje van minimaal 3 bewoners.
 • De aanvraag is niet gericht op individuele hulp.
 • In het aanvraagformulier geef je zo goed mogelijk alle informatie over doel, doelgroep, vrijwilligers, activiteiten en planning. Ook geef je een overzicht van de (te verwachten) kosten. Zorg voor volledige en duidelijke informatie zodat we het plan snel kunnen beoordelen.
 • Er is ook geld, tijd en/of middelen beschikbaar vanuit je eigen omgeving of organisatie om het plan uit te voeren. Er is dus draagvlak voor het plan.
 • We steunen graag zoveel mogelijk projecten, maar onze middelen zijn beperkt. Daarom financieren we geen salarissen of vrijwilligersvergoedingen.
 • Je bent telefonisch bereikbaar voor als we vragen hebben.
 • Je hebt een Nederlands bankrekeningnummer waarop de bijdrage gestort kan worden.
 • Je bent bereid binnen een maand na afloop een evaluatieformulier in te vullen en een financiële verantwoording in te sturen.
 • Je houdt ons op de hoogte van wijzigingen in de plannen.
 • De activiteit moet passen binnen de richtlijnen van de overheid. Hou rekening met regels en vergunningen en de richtlijnen van het RIVM.
 • In navolging van het overheidsbeleid willen we alleen groepsactiviteiten steunen die voldoen aan de overheidsregels.
 • We betalen geen activiteiten met terugwerkende kracht.
 • Aanvragen die bedoeld zijn om structurele problemen van organisaties op te lossen worden niet in dit fonds in behandeling genomen.
 • We geven een bijdrage van maximaal 2.500 euro. De totale begroting kan maximaal 50.000 euro zijn, dus met de eigen bijdrage en de bijdrages van andere partijen erbij. (Dit is meer dan in het filmpje gezegd wordt, maar dit is daarna aangepast. )
Graag hier op letten voordat je gaat aanvragen:
 • We krijgen veel aanvragen en we willen er graag zoveel mogelijk honoreren. Voor je de aanvraag doet kijk nog even kritisch naar het gevraagde bedrag. Kan het goedkoper? Kunnen mensen uit de wijk zelf financieel bijdragen? Of zijn er bedrijven in de buurt die spullen willen geven voor jullie initiatief?
 • Wanneer je iets wilt doen met verzorgingshuizen zorg er dan voor dat je eerst een schriftelijke verklaring hebt van deze huizen dat ze de activiteit toestaan. Dit kan een bevestiging per e-mail zijn.
 • Vermeld in de aanvraag duidelijk hoe jullie ervoor zorgen dat de activiteit veilig en volgens RIVM regels wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld:  geen pakjes rechtstreeks overhandigen!
 • Als je nog niet weet voor hoeveel mensen je iets gaat doen, hoeveel vrijwilligers je kunt vinden, of wat de kosten zijn wacht dan nog even met indienen tot je dat allemaal wel weet.
Hoe dien je een aanvraag in?
 • Druk op de knop ‘aanvraag indienen’
 • Dien je aanvraag in
 • Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op, maar dat duurt momenteel door omstandigheden iets langer. Wel streven we er nog steeds naar je binnen een maand ons besluit te sturen.

Lees nu de tweede rapportage van Kleinecoronahulp (april 2021):

Hier vind je de eerste tussenrapportage Kleinecoronahulp (oktober 2020):

https://www.kleinecoronahulp.nl/wp-content/uploads/2020/10/Kleinecoronahulp-alle-tussenrapportage.pdf

De portal van de Kleinecoronahulp is gesloten. Een aanvraag indienen is dan ook niet meer mogelijk. Wel is het mogelijk een aanvraag in te dienen bij de Kleine Armoedehulp.

Kleinecoronahulp is een samenwerking van verschillende fondsen die actief zijn in heel Nederland en wordt uitgevoerd door de Haella Stichting.