Laatste nieuws

Rapportage april 2021 met projecten en resultaten Kleinecoronahulp:

———————————————————–

Voedsel in Amsterdam West

Het is vijf uur, Amsterdam West. Als ik aan kom fietsen staan er al heel veel mensen buiten. Gemoedelijk. Als je niet beter weet denk je dat er een kerkdienst gaat beginnen of zo. Maar dat is niet zo. Tegen de 700 mensen uit allerlei landen komen hier vanmiddag voor voedsel. Mensen die geen toegang hebben tot de voedselbank. Mensen die tot de corona crisis uitbrak niemand nodig hadden, hun geld verdienden in horeca en schoonmaak. En toen viel alles weg.

Gianni en vele vrijwilligers zijn in actie gekomen om juist deze groep te helpen. Ze kunnen geen kant op.

Er staan twee soorten tassen klaar, met vers voedsel en met houdbare spullen. Dat klinkt meer dan het is, zeker als je je bedenkt dat hele gezinnen hier een week van moeten leven. Pakketten van het Rode Kruis, giften van bedrijven en boodschappen die gedaan konden worden dankzij donaties van fondsen en kleinecoronahulp maken dit mogelijk.

De echte helden hier zijn de vele vrijwilligers die in razend tempo tassen vullen, volgnummers uitdelen en tassen uitdelen.

We hebben met iedereen een intake gesprek gehad, vertelt Gianni. En iedere week zijn er mensen die ons niet meer nodig hebben, en komen er nog meer nieuwe mensen bij.

Mensen als jij en ik. Die dromen van leven in vrede, met genoeg inkomen om van te leven, maar nu compleet afhankelijk van dit soort niet officiële voedselbanken. De gemeente is wel bezig maar het is nog lang niet genoeg.

Weken lang heb ik dit soort projecten bekeken, vragen gesteld, berekeningen gemaakt. De urgentie gelezen. Hier voel je die. Tussen tassen en kratten, mensen met vuur, mensen die proberen hun droom levend te houden.

Diepe buiging voor Gianni, Marleen, Dominique en al die anderen.

‘Kleine coronahulp’ bereikt ongeziene slachtoffers van de crisis.
Al twintig vermogensfondsen sloten zich aan bij initiatief Haella Stichting en Fonds 1818

Al binnen een week na het besluit van de intelligente lockdown lanceerde de Haella Stichting samen met Fonds 1818 het initiatief kleinecoronahulp.nl. Via deze site kunnen vrijwilligers een donatie van maximaal 2.500 euro aanvragen voor projecten die zijn opgezet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De gesteunde vrijwilligersprojecten richten zich op daklozen, ongedocumenteerden, mensen in armoede en eenzame mensen. Dankzij ‘Kleine coronahulp’ konden al meer dan 150 projecten worden opgezet. Ruim twintig vermogensfondsen uit het hele land – waaronder Fonds Schiedam Vlaardingen, het Haags Groene Kruis Fonds en het Oranje Fonds – hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten.

Het leed van deze coronacrisis reikt veel verder dan de slachtoffers van het virus zelf. Wanneer we deze zin op het nieuws horen, volgen al snel de woorden ‘ondernemers’, ‘economie’ en ‘recessie’. Maar hoe gaat het met alle mensen die ook in normale tijden amper het hoofd boven water konden houden? Hoe redden ongedocumenteerden zich wanneer het kleine beetje houvast dat ze hadden wegvalt? Hoe houden mensen die leven in grote armoede of in diepe eenzaamheid zich staande?

De waarde van de vrijwilliger
Voor de Haella Stichting en Fonds 1818 zijn het geen vragen waarover zij zich pas de laatste weken buigen. Beide fondsen richten zich altijd al op kwetsbare mensen in onze samenleving en sloten eerder de handen ineen bij het opzetten van een platform voor ongedocumenteerden en statushouders (Wijdoenmee.nu). Beide fondsen weten ook maar al te goed dat we nergens zijn zonder de inzet en voelsprieten van de bevlogen vrijwilliger. Het zijn díe vrijwilligers die ook in deze tijd van onschatbare waarde zijn. Van belcirkels tot kookprojecten; de initiatiefnemers voelen aan wat er speelt in hun eigen wijk of buurt en weten de mensen in nood te bereiken.

Oog voor mensen buiten beeld
Een initiatief als ‘Kleine coronahulp’ onderstreept niet alleen het belang van vrijwilligerswerk, maar maakt ook pijnlijk duidelijk dat veel van de gesteunde mensen zich bewegen buiten het beeld van professionele instanties, zoals grote hulp- en welzijnsorganisaties en de gemeenten. Het gaat zowel om mensen die altijd al onder de radar leefden als mensen die door de huidige situatie in zwaar weer zijn gekomen, bijvoorbeeld doordat ze geen geld meer hebben voor voedsel of huur na het verlies van hun betaalde werk. Naarmate de crisis langer duurt, wordt deze groep steeds groter. Vrijwilligersinitiatieven zijn én blijven van cruciaal belang, niet alleen om direct noodhulp te kunnen bieden, maar zeker ook om mensen in nood te kunnen koppelen aan de juiste instanties voor een meer structurele verbetering van hun leefsituatie.

Meer informatie over het initiatief vindt u op de site Kleinecoronahulp.nl.